Телефон: +38 (068) 707-74-73            Email: info@turii.com.ua

Четверг, 21 Март 2019 13:19
В рамках звернення до юридичної компанії "Турій та Партнери" в інтересах приватного клієнта виграно судовий позов, що проходив в Подільському районному суді міста Києва. Наш клієнт уклав з однією з страхових компаній, що знаходяться в місті Києві Договір автомобільного страхування. У 2018 році за участі нашого клієнта сталася дорожньо-транспортна пригода. На автомобіль яким керував клієнт скоїв наїзд невстановлений транспортний засіб під керуванням невстановленої особи. Юристи, що спеціалізуються зі справ в сфері дорожнього руху та дорожньо-транспортних пригод звернулися до страхової компанії за відшкодуванням шкоди в інтересах клієнта. Сума матеріального збитку завдана дорожньо-транспортною пригодою становила близько 130 000 грн. оцінку завданого збитку проводила оціночна компанія з відповідними дозвільними документами. Договором страхування передбачено, що страхове відшкодування виплачується після встановлення факту настання страхового випадку і підтвердження цього факту компетентними органами, а також визначення розміру збитку, підтвердженого відповідними документами. На звернення наших юристів страховик надав відповідь, якою відмовив у виплаті страхового відшкодування з посиланням на Висновок спеціаліста з транспортно-трасологічного дослідження за фактом страхового випадку із автомобілем нашого клієнта, згідно до якого механізм утворення пошкоджень на автомобілі не відповідає поясненням водія, оскільки, судячи за аналізом контактної взаємодії за наявними на автомобілі пошкодженнями останній контактував із вертикально орієнтованим вузьким твердим предметом округлого перерізу із достатньо рівною поверхньою в зоні контакту, який в подальшому просунувся до кінцевих ділянок закруглення накладок бамперу із припиненням силової дії. Такий механізм контактної взаємодії може бути реалізованим лише при пересуванні автомобіля нашого клієнта заднім ходом і наїзді правою кутовою частиною на перешкоду із вищевказаними характеристиками. Також в відповіді зазначено, що відповідно до Договору, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках передбачених ст. 26 Закону України „Про страхування”, а також у разі, якщо обсяг і характер пошкодження застрахованого транспортного засобу не відповідають причинам і обставинам заявленої події. Виходячи з вищевикладеного, страховиком прийнято рішення про відмову Позивачу у виплаті страхового відшкодування за заявленим випадком. Не погоджуючись з діями страховика, юристами за погодженням з клієнтом було подано позов до Подільського районного суду міста Києва про виплату страхового відшкодування. Позвоні вимоги були сформульовані виходячи з наступного: Як видно з Довідки про дорожньо-транспортну пригоду яку надало відповідно управління поліції Дорожньо-транспортна пригода сталася внаслідок порушення водієм невідомим Правил дорожнього руху України, тобто невстановленою особою, яка скоїла наїзд на автомобіль Позивача. У відповідності до Договору, Страхове відшкодування виплачується після встановлення факту настання страхового випадку і підтвердження цього факту компетентними органами, а також визначення розміру збитку, підтвердженого відповідними документами. У відповідності до Договору до страхових випадків належить Дорожньо-транспортна пригода. До матеріалів судової справи додана Довідка про ДТП що підтверджує цей факт, та Рахунок-Страховику, на загальну суму близько 130 000 грн. Суд ознайомившись з доводами наших юристів та представника страхової компанії ухвалив рішення про стягнення страхової суми на користь клієнта. Після отримання повного тексту рішення суду першої інстанції, страховик не оскаржуючи його, добровільно сплатив суму страхового відшкодування на користь нашого клієнта.

Среда, 20 Март 2019 17:39
В рамках юридичного супроводу мікрофінансової компанії, що спеціалізується на кредитуванні, розроблені типові позовні зави про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії. Клієнти мікрофінансової організації укладають Договір кредитної лінії, та Додатки до нього за допомогою дистанційних заходів. Такі договори мають таку ж силу, як і договори підписані у паперовому вигляді. Договір кредитної лінії складається зі Спеціальних умов Договору кредитної лінії та Загальних умов Договору кредитної лінії. Обмін інформацією між клієнтом та кредитодавцем здійснюється в особистому кабінеті на веб сайті кредитодавця. На вебсайті, клієнт заповнює Заяву з зазначенням суми кредиту та терміну оплати, а також завантажує документи, що посвідчують особу. Факт отримання позичальником суми кредиту, на підставі Заяви свідчить про укладення Договору кредитної лінії за допомогою кредитних засобів. В обґрунтування позовних вимог покладені дії ст. 13 Закону України "Про споживче кредитування" Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та супутніх послуг кредитодавцем і третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) Відповідно до ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором кредитодавець зобов’язується надати грошові кошти позичальнику в розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки. Згідно статей 526, 527, 530 ЦК України зобов’язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору, та вимог закону. Згідно зі ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами. У відповідності до ст. 610 ЦК України, порушення зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання), тобто ухиляючись від сплати заборгованості за кредитом, Відповідач порушує зобов’язання за даним договором. У відповідності до ст. 100 ЦПК України, Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.

Среда, 20 Март 2019 16:38
Сама назва конвенції містить в собі відповідь на поставлене питання. Боротьба уряду з виводом прибутків за кордон почалася давно. З цього приводу 28 квітня 2016 року Президентом України був виданий указ № 180/2016 р. "Про заходи щодо протидії зменшенню податкової бази і переміщенню прибутків за кордон" Апогеєм руху за боротьбу проти розмивання бази оподаткування стало прийняття закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування від 28 лютого 2019 року. Основний сенс цієї конвенції полягає в тому, щоб держави підписанти мали можливість оподатковувати прибутки компаній в місці провадження основної діяльності, які приносять ці прибутки, і де створюється вартість. Ратифікація зменшує можливість проведення операцій з приховування або виведення прибутків за допомогою низько оподатковуваних юрисдикцій.

Вторник, 19 Март 2019 08:31
Юристи юридичної компанії "Турій та Партнери", що спеціалізуються на сімейному праві виграли в Шевченківському суді міста Києва позов про поділ майна подружжя. До компанії звернувся приватний клієнт, що пройшов процедуру з розлучення. Мотивом звернення до юристів стала відмова колишньої дружини від добровільного розділу майна нажитого в шлюбі. Під час шлюбу подружжя спільно придбали чотири квартири в місті Києві , та побудували приватний будинок в передмісті. Життєві обставини склалися таким, чином, що пара втратила взаєморозуміння в сімейних відносинах та вирішила розлучитися. Фахівці з сімейного права зібрали письмові докази, підтверджуючи договори-купівлі продажу нерухомості та земельної ділянки на якій був побудований приватний будинок. До матеріалів справи також долучено доказ про розірвання шлюбу – рішення Святошинського районного суду міста Києва. Після розірвання шлюбу, клієнт намагався в порядку досудового врегулювання спору домовитися з колишньою дружиною про поділ спільного майна у законом передбаченому обсязі, а саме ½ частини нажитого спільного майна, про що отримав негативну відповідь. Відповідно до ч. 1 ст. 328 Цивільного кодексу України (в подальшому за текстом позовної заяви - ЦК України), право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Згідно ст. 60 Сімейного кодексу України (в подальшому за текстом позовної заяви - СК України), майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Нормами ст. 70 СК України та 372 ЦК України передбачено, що у разі поділу майна, що є у спільній сумісній власності, частки співвласників є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або законом. Пунктом 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» визначено, що вирішуючи спори між подружжям про майно, необхідно встановлювати обсяг спільно нажитого майна, наявного на час припинення спільного ведення господарства, з'ясовувати джерело і час його придбання. Спільною сумісною власністю подружжя, що підлягає поділу, можуть бути будь-які види майна, за винятком тих, як згідно із законом не можуть їм належати (виключені з цивільного обороту), незалежно від того, на ім'я кого з подружжя вони були придбані чи внесені грошовими коштами, якщо інше не встановлено шлюбним договором або законом. Враховуючи положення ст.ст. 60, 63, 69 СК України та ст.ст. 328, 368 ЦК України, набуття майна за час шлюбу створює презумпцію виникнення права спільної сумісної власності. З вищевказаного виходить, що оспорювань нерухоме майно, є спільною сумісною власністю подружжя і враховуючи конкретні обставини даної, частки подружжя у спільному майні є рівними. Суд враховуючи позицію викладену нашими юристами в інтересах приватного клієнта постановив задовольнити позов в повному обсязі та визнав право власності на ½ нерухомого майна за нашим клієнтом.

Понедельник, 18 Март 2019 16:32
Цивільно-правові договори все частіше використовуються бізнесменами як спосіб запобігання сплати непомірного податкового навантаження нарахувань на заробітну плату та уникнення тяганини пов’язаної з документальним оформленням працівників. Також існують реальні обставини, коли економічно обґрунтовано використовувати працю людей за цивільно-правовими договорами ніж за трудовим договором. Наприклад використовувати цивільно-правові договори доцільно використовувати при сезонних роботах, чи в ситуаціях незначного обсягу робіт. За допомогою договорів ЦПХ бізнес може заощадити на соціальному забезпеченні (доплати і компенсації за умови праці, відпускні, виплати за хворобою, вагітність тощо) Але останнім часом з початком активної кампаніі уряду України з детенізації економіки, що проводиться в рамках наповнення бюджету під гаслом боротьби за права "трудящих", бізнес піддається тиску пов’язаному з неправильному розумінні суті договорів ЦПХ та їх змісту. Отже, для того, щоби територіальні органи Держпраці в разі перевірки не мали претензій до таких договорів то слід дотримуватися певних норм укладення таких договорів. Цивільно-правові договори укладаються виключно у письмовій формі, на відміну від трудових, де однією з форм трудового договору є заява про прийняття на роботу та наказ про призначення на посаду. Слід мати на увазі, що в договорах ЦПХ не має бути зазначена систематичність праці, тобто, не повинна бути прив’язка до дотримання норм трудового законодавства з питань графіку робочого дня, підпорядкування, соціального забезпечення. Необхідно чітко зазначити про обсяг робіт, їх вид, строк виконання, та розмір оплати за надані послуги виконані роботи. За договорами ЦПХ, укладеними між виконавцем робіт та підприємством, виконавець зобов’язаний за винагороду виконувати для підприємства індивідуально визначену роботу. За таким договором оплачується не процес праці, а сам результат виконаних робіт. Такими договорами також може бути передбачена передплата або поетапна оплата наданих послуг або виконаної роботи. Виконані роботи повинні прийматися Актами приймання-передачі виконаних робіт, або наданих послуг. Також за результатами виконаних робіт, особа, що надавала послуги повинна отримати за свої роботи грошові кошти. Але на жаль, навіть правильно складені договори ЦПХ не можуть захистити в повному обсязі працедавця від негативних результатів перевірки. В багатьох випадках після таких перевірок підприємцям доводиться оскаржувати постанови про накладення штрафу в адміністративних судах України

Понедельник, 18 Март 2019 15:23
Останнім часом, в зв’язку з набуттям широких повноважень працівниками управлінь Держпраці в сфері дотримання трудових відносин постає питання про можливість виконання засновником товариства з обмеженою відповідальністю функцій директора без укладення трудового договору. Юристи які представляють інтереси компаній клієнтів в зв’язку з оскарженням постанов органів Держпраці про накладення штрафу за не нарахування та невиплату заробітної плати, в адміністративному судочинстві вважають, що виконання функцій засновником товариства без укладення трудового договору можливе. Господарським кодексом України передбачено, що управління підприємством здійснюється відповідно до установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні свого колективу. У ст. 65 вищеозначеного кодексу зазначено, що власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. На практиці при затвердженні статутних документів товариств з обмеженою відповідальністю протоколом загальних зборів зазначається про створення виконавчого органу. Як правило функцію виконавчого органу виконує директор Товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю компанії. Норми КЗпП щодо укладення трудового договору надають чітке пояснення про природу трудового договору, а саме, трудовий договір є угода, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату. Заробітна плата-це винагорода яку виплачує працівникові уповноважений орган підприємства за виконану ним роботу. Заробітна плата виплачується на підставі укладеного трудового договору між директором підприємства та працівником. Існує рішення Конституційного суду України в якому зазначено, що реалізація учасниками товариства корпоративних прав на участь у його управління шляхом прийняття компетентним органом рішень про обрання (призначення), усунення, відсторонення, відкликання членів виконавчого органу цього об'єднання стосується також наділення або позбавлення їх повноважень на управління товариством. Такі рішення уповноваженого на це органу мають розглядатися не в межах трудових, а корпоративних відносин, що виникають між товариством і особами, яким довірено повноваження з управління ним. Виходячи з вищеозначеного, можливо зробити висновок про те, що відносини, які виникають при виконанні засновником функцій директора підприємства без укладання трудового договору є корпоративними, а отже відсутній обов’язок укладати трудовий договір, нараховувати та виплачувати заробітну плату. Підставою для виконання функцій директора засновником товариства є протокол загальних зборів учасників товариства яким виконання функцій директора товариство покладено на засновника.

Суббота, 16 Март 2019 06:56
В компанию обратилась группа физических лиц, которые планируют создание своего бизнеса в сфере услуг. Налоговыми юристами им была оказана консультативная помощь относительно разъяснения существующих групп плательщиков единого налога. Предприниматели заинтересованы в создании общества с ограниченной ответственностью и выборе такой системы налогообложения, при которой допускается минимальная оплата налогов в соответствии с выбранными видами деятельности. Налоговыми юристами были даны разъяснения относительно норм содержащихся в ст. 291 Налогового кодекса Украины о существующих группах плательщиков единого налога. Клиенты были проинформированы о том, что бизнес, который использует упрощенную систему налогообложения делится на такие группы плательщиков единого налога: -первая группа: ФЛ-П, которые не используют наемный труд, осуществляют торговые операции на рынках или оказывают бытовые услуги населению с доходом не более 300 000 гривен в год. -вторая группа: ФЛ-П, которые оказывают услуги, в том числе бытовые, плательщикам единого налога и/или населению, производство и/или продажу товаров, работают в сфере ресторанного бизнеса при условии не использования наемного труда или при использовании наемного труда не более 10 человек одновременно. Доход при второй группе налогообложения не должен превышать 1 500 000 гривен в год -третья группа: ФЛ-П не использующие наемный труд или при использование их неограниченного числа, юридические лица любой организационно- правовой формы(ООО, ОДО, ЧП и т.д. ) Доход при третьей группе налогообложения не должен превышать 5 000 000 гривен в год. -четвертая группа: используется сельскохозяйственными товаропроизводителями, при этом юридические лица в которых доля сельскохозяйственного товаропроизводства за предыдущий год равна или превышает 75 процентов. ФЛ-П ,которые ведут бизнес исключительно в границах фермерского хозяйства, зарегистрированного надлежащим образом в соответствии с Законом Украины "О фермерском хозяйстве", при условии выполнения таких требований: -работают исключительно в сфере выращивания, выкармливания сельскохозяйственной продукции, собирание, вылов, переработка такой собственно выращенной или выкормленной продукции и ее продажа. -работают исключительно по месту налогового адреса -не используют наемный труд -членами фермерского хозяйства такого физ лица являются только члены семьи -площадь сельскохозяйственных угодий, и/или земель водного фонда в собственности и/или использования членов фермерского хозяйства составляет не более двух гектар, но не более 20 гектар.

Пятница, 15 Март 2019 11:09
Господарським судом м. Києва ухвалено рішення на користь учасника Товариства з обмеженою відповідальністю щодо незаконності виключення його з Товариства. Наш клієнт, якій є учасником Товариства з часткою 34 відсотка, дізнався про проведення загальних зборів учасників Товариства за участю трьох інших учасників, що володіють в сукупності більш ніж 50 відсотків загальної кількості голосів учасників товариства. На загальних зборах було прийнято рішення про виключення зі складу учасників з поверненням грошового внеску, збільшення розміру статутного капіталу, затвердження нової редакції статуту, та надання повноважень, щодо здійснення реєстрації змін в установчих документах. Підставою для виключення зі складу учасників стало невиконання обов’язків учасника Товариства, у відповідності до ст. 64 Закону України "Про господарські Товариства". Клієнт, не погоджуючись з діями інших учасників Товариства, звернувся до юридичної компанії "Турій та Партнери" за юридичною консультацію. Під головуванням керівника проекту, адвоката, Турія Андрія була подана позовна заява до господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю. Суд враховуючи обставини справи ухвалив рішення про задоволення позову в повному обсязі, та визнав рішення загальних зборів відображені в протоколі загальних зборів учасників Товариства.

Четверг, 14 Март 2019 14:48
Юридична компанія Турій та Партнери супроводжувала судову справу нашого клієнта, що спеціалізується в будівельній галузі, за позовом до девелоперської компанії про стягнення заборгованості за виконані підрядні роботи на суму понад 16 000 000 грн. Компанія нашого клієнта виконала будівельні роботи у відповідності до Договору підряду. Дані роботи, їх обсяг та якість були підтверджені відповідними Довідками про вартість виконаних робіт (форма КБ-№), та актами приймання виконаних робіт підписаними сторонами. На виконання умов Договору підряду, девелоперська компанія повинна була сплатити грошову суму у розмірі понад 16 000 000 грн. В зв’язку з невиконанням умов Договору після проведення перемовин, та претензійної роботи нашим клієнтом було прийнято рішення про судове врегулювання конфліктної ситуації. В результаті наполегливої праці наших юристів в процесі судового розгляду було досягнуто спільну мову з відповідачем девелоперською компанією, що вилилося в укладення мирової угоди, що була ухвалена господарським судом м. Києва.

Среда, 13 Март 2019 17:33
Клієнт, будівельна компанія що спеціалізується на девелопменті та будівництві об’єктів нерухомості, завершив проект з придбання 100 відсотків корпоративних прав, компанії яка має промислові потужності в сфері виробництва цегли. Радником даної угоди виступила юридична компанія "Турій та Партнери". Компанія надала повний супровід угоди в тому числі структурування угоди, підготовка установчих документів, договорів продажу корпоративних прав, здійснення державної реєстрації відповідних документів. Було досягнуто домовленість про подальше юридичне консультування діяльності придбаного бізнесу.

Турий и Партнеры

Юридические услуги, Адвокат Киев, Уголовный адвокат, Регистрация предприятий

Юридическая компания, работает на рынке правовых услуг Киева с 2010 года. Полный спектр юридических услуг, адвокатские услуги, кредитные споры с банками, уголовный адвокат. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Контакты

Юридическая компания "Турий и Партнеры" - полный перечень юридических услуг.

  01032, г. Киев, ул. Антоновича 51
  +38 (068) 707-74-73
  info@turii.com.ua

 


Поделиться:

Задать вопрос

Задать онлайн вопрос адвокату, юристу. Задайте вопрос и мы Вам перезвоним.