Телефон: +38 (068) 707-74-73            Email: info@turii.com.ua

До суду подана заява про усиновлення дитини

Четверг, 04 Июль 2019 13:49

Усиновлення дитини

 

 

Адквокатами юридичної компанії "Турій та Партнери" до суду подана заява про усиновлення дитини.

 

Приватний клієнт компанії знаходиться в зареєстрованому шлюбі з заінтересованою особою. У заінтересованої особи, є малолітня дитина від першого шлюбу.

 

Приватний клієнт, заінтересована особа та дитина проживають разом. У них склалися доброзичливі, довірливі і теплі стосунки, дружина та її донька не заперечують проти усиновлення. Батько дитини не заперечує проти усиновлення його доньки, про що написав заяву. Приватний клієнт має достатній дохід для утримання дитини, придатне житло, за станом здоров'я придатний до усиновлення, не притягувався до кримінальної відповідальності.

 

 

У відповідності до ст. 310 ЦПК України заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання.

 

У відповідності до ст. 311 ЦПК України

  1. Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім’я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров’я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір’ю або батьком дитини.

 

  1. До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, - при усиновленні дитини одним із подружжя;

2) медичний висновок про стан здоров’я заявника;

3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

5) інші документи, визначені законом.

 

  1. До заяви про усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади, висновок компетентного органу відповідної держави про умови їх життя і можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в’їзд усиновленої дитини та її постійне проживання на території цієї держави, зобов’язання усиновлювача, оформлене в нотаріальному порядку, про надання представникам дипломатичної установи України за кордоном інформації про усиновлену дитину та можливості спілкування з дитиною.

 

  1. До заяви громадян України про усиновлення дитини, яка є громадянином іншої держави, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, додаються згода законного представника дитини та згода компетентного органу держави, громадянином якої є дитина.

 

  1. Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.

 

  1. Заява про усиновлення повнолітньої особи повинна містити відомості, зазначені у частині першій цієї статті, а також дані про відсутність матері, батька або позбавлення піклування. До заяви мають бути додані документи, зазначені у пункті 1 частини другої цієї статті, а також згода особи на усиновлення.

 

У відповідності до ст. 218 СК України, Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров'я.

 

У відповідності до ст. 220 СК України, На усиновлення дитини одним із подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріально.

 

У відповідності до ст. 233 СК України, На підставі рішення суду про усиновлення в актовий запис про народження дитини або повнолітньої особи, складений органами державної реєстрації актів цивільного стану України, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни і видає нове Свідоцтво про народження з урахуванням цих змін.

 

У відповідності до Постанови Пленуму Верховного суду України від 30.03.2007 року № 3 "Про практику застосування судами законодавства  при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав" вирішуючи заяву по суті, суд зобов’язаний перевірити наявність передбачених законом підстав для усиновлення, зокрема: чи дали батьки дитини згоду на це (якщо вона необхідна); чи може заявник бути усиновлювачем; чи є дитина відповідно до законодавства суб’єктом усиновлення і чи виконано вимоги ч. 1-3 ст. 218 СК щодо наявності згоди дитини; чи відповідають висновок органу опіки та піклування і дозвіл на усиновлення уповноваженого органу виконавчої влади необхідним вимогам.

 

 

До розгляду заяви залучений орган опіки і піклування районної адміністрації. Приватний клієнт та дитина мають бажання бути записаними у Книзі реєстрації народжень батьком дитини і відповідно дитина дає на такі дії свою згоду. Також дитина та приватний клієнт мають бажання змінити прізвище усиновленої дитини.

 

У зв’язку  з викладеним у заяві про усиновлення викладені вимоги про задоволення заяви про усиновлення дитини, зміну прізвища, по батькові, та зобов’язання районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції записати приватного клієнта у Книзі реєстрації народжень відділу актів цивільного стану батьком усиновленої дитини.

Турий и Партнеры

Юридические услуги, Адвокат Киев, Уголовный адвокат, Регистрация предприятий

Юридическая компания, работает на рынке правовых услуг Киева с 2010 года. Полный спектр юридических услуг, адвокатские услуги, кредитные споры с банками, уголовный адвокат. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Контакты

Юридическая компания "Турий и Партнеры" - полный перечень юридических услуг.

  01032, г. Киев, ул. Антоновича 51
  +38 (068) 707-74-73
  info@turii.com.ua

 


Поделиться:

Задать вопрос

Задать онлайн вопрос адвокату, юристу. Задайте вопрос и мы Вам перезвоним.