Телефон: +38 (068) 707-74-73            Email: info@turii.com.ua

Оскарження результатів тендерів та інші засоби впливу на учасників публічних закупівель

Среда, 12 Июнь 2019 20:17

Тендери та засоби впливу на результат

 

 

 

На підставі цілого ряду нормативних актів юристи мають можливість оскаржувати результати тендерів та рішень Антимонопольного комітету України про зобов’язання скасування рішень про визначення рішень про визначення переможця процедури закупівлі.

 

У відповідності до Закону України "Про публічні закупівлі" орган який розглядає скарги в межах процедури закупівлі є Антимонопольний комітет України.

 

В разі наявності підстав для оскарження процедур закупівлі, до якої відносяться відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі, скаржник подає скаргу до Антимонопольного комітету України у формі електронного документу через електронну систему закупівель.

 

 

При складенні скарг необхідно враховувати дію статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" в частині сфери застосування норм цього Закону. В даній статті зазначені сфери застосування положень закону з врахуванням розміру грошових сум та предметів закупівлі.

 

Після подання скарги електронна система в автоматичному режимі вноситься до реєстру скарг одночасно з формуванням її реєстраційної картки. Скарга разом з реєстраційною карткою оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу (електронний аукціон)

 

В картці повинна знаходиться інформація про дату та час подання скарги, номер скарги, номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

 

У відповідності до статті 18 Закону України  "Про публічні закупівлі", скарга повинна містить найменування замовника рішення дії або бездіяльність якого оскаржується, найменування, місцезнаходження суб’єкта оскарження, підстави звернення, обґрунтування вимоги до суб’єкта оскарження. До скарги також необхідно додати докази порушення процедур.

 

При поданні скарги необхідно сплачувати плату, розмір якої встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 291, та який становить 5000 гривень при оскарженні процедури закупівлі товарів або послуг, та 15 000 гривень при оскарженні процедури закупівлі робіт.

 

Необхідно також враховувати обмеження строків для подання скарг.

 

З моменту оприлюднення оголошення про проведення торгів, але не пізніше ніж за 4 дні до дати установленої для подання тендерних пропозицій подаються скарги, що стосуються тендерної документації та/або прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, установленого для подання тендерних пропозицій

 

Протягом 5-ти днів з дня оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу протоколу розгляду тендерних пропозицій подаються скарги, що стосуються прийнятих рішень, дій, чи бездіяльності замовника, які відбулися після розгляду тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам, визначеним у тендерній документації, та визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям.

 

Протягом 10 - ти днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, але до дня укладення договору про закупівлю, подаються скарги, що стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, які відбулися після оцінки пропозицій учасників.

 

Якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися.

Якщо до органу оскарження було подано скаргу (скарги) щодо оскарження положень тендерної документації, за результатами якої (яких) органом оскарження було прийнято одне чи кілька рішень по суті, після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, не підлягають оскарженню ті положення тендерної документації, щодо яких скаргу (скарги) до закінчення цього строку суб’єктами не було подано.

Після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про їх проведення, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.

 

Скарги з порушенням строку звернення автоматично не приймаються до розгляду.

 

В тому разі, якщо за результатами тендеру був укладений договір про закупівлю, то скарги подаються до суду. В такому випадку розмір судового збору, що сплачується до суду,  регулюється Законом України "Про судовий збір".

 

Антимонопольний комітет України має право залишити скаргу без розгляду в разі подання повторної подачі скарги з аналогічних питань, що вже були предметом розгляду, скарга подана з пропущенням строків звернення, в зв'язку з несплатою плати за розгляд скарги, та усуненням порушення зазначеного в скарзі.

 

Антимонопольний комітет України приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі відкликання скарги, відміни торгів, відміну переговорної процедури, визнання торгів такими, що не відбулися.

 

Початок розгляду скарги є дата оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель. Строк розгляду скарги обмежується терміном 15 робочих днів з дати оприлюднення реєстраційної картки скарги в електронній системі закупівель. За бажанням учасники торгів мають право  на участь у розгляді скарги, такий розгляд є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

 

При прийнятті скарги до розгляду система закупівель призупиняє початок аукціону, не оприлюднює договір про закупівлю і звіт про результати проведення процедури закупівлі.

 

Замовнику забороняється вчиняти будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладення договору про закупівлю, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

 

У разі усунення замовником порушень, зазначених у скарзі, замовник протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це орган оскарження та розмістити в електронній системі підтвердження.

 

У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час оскарження забороняється.

 

У відповідності до ст. 18 Закону України "Про публічні закупівлі" Розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених частиною другою статті 32абзацом восьмим частини третьої статті 35 цього Закону.

 

Перебіг цих строків продовжується з дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

 

Після прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги про відмову в задоволенні скарги рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду електронна система закупівель автоматично, не раніше ніж через два дні з дня розміщення такого рішення в електронній системі закупівель, визначає дату та час проведення електронного аукціону та розсилає повідомлення усім особам, які подали тендерні пропозиції.

 

  1. За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:

прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі (у тому числі порушення порядку оприлюднення або неоприлюднення інформації про закупівлі, передбаченої цим Законом) та про заходи, що повинні вживатися для їх усунення, зокрема зобов’язати замовника повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні документи, роз’яснення, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі ті, що зазначені в технічній специфікації, яка є складовою частиною тендерної документації), привести тендерну документацію у відповідність із вимогами законодавства, або за неможливості виправити допущені порушення відмінити процедуру закупівлі.

 

  1. Орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

 

Орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів і спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб’єкт оскарження та замовник можуть надавати висновки експертів і спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оприлюднюються в електронній системі закупівель та долучаються до матеріалів справи про розгляд скарги.

 

  1. Орган оскарження за результатами розгляду скарги приймає обґрунтоване рішення, у якому зазначаються:

висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

висновок органу оскарження про задоволення скарги повністю чи частково або про відмову в її задоволенні;

підстави та обґрунтування прийняття рішення;

у разі якщо скаргу задоволено повністю або частково - зобов’язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

 

Рішення органу оскарження містить таку інформацію:

найменування органу оскарження;

короткий зміст скарги;

мотивувальну частину рішення;

резолютивну частину рішення;

строк оскарження рішення.

 

Протягом одного робочого дня після прийняття рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження в електронній системі закупівель надає інформацію про резолютивну частину рішення та протягом трьох робочих днів з дня його прийняття розміщує рішення в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарги відразу після розміщення в електронній системі автоматично оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу і надсилається суб’єкту оскарження та замовнику.

 

  1. Рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками, особами, яких вони стосуються.

 

Рішення органу оскарження може бути оскаржене суб’єктом оскарження, замовником у судовому порядку протягом 30 днів з дня його оприлюднення в електронній системі закупівель.

 

Рішення Антимонопольного комітету про порушення законодавства у сфері публічних закупівель  оскаржуються в адміністративних судах України з врахуванням положення Кодексу Адміністративного судочинства. Такі скарги повинні містити вимоги про визнання протиправним та скасування рішення колегії Антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

 

За статтєю 164/14 Кодексу про адміністративні правопорушення, Порушення законодавства про закупівлі службовими (посадовими) уповноваженими особами передбачений штраф у розмірі від 11900 грн. до 17000 грн., ті самі дії вчинені повторно протягом року після накладення адмін. стягнення за одне з правопорушень зазначених в цій статті , тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 17000 грн до 25500 грн.

Турий и Партнеры

Юридические услуги, Адвокат Киев, Уголовный адвокат, Регистрация предприятий

Юридическая компания, работает на рынке правовых услуг Киева с 2010 года. Полный спектр юридических услуг, адвокатские услуги, кредитные споры с банками, уголовный адвокат. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Контакты

Юридическая компания "Турий и Партнеры" - полный перечень юридических услуг.

  01032, г. Киев, ул. Антоновича 51
  +38 (068) 707-74-73
  info@turii.com.ua

 


Поделиться:

Задать вопрос

Задать онлайн вопрос адвокату, юристу. Задайте вопрос и мы Вам перезвоним.