Телефон: +38 (068) 707-74-73            Email: info@turii.com.ua

Подано позов про стягнення боргу за договором оренди нерухомого майна

Пятница, 12 Апрель 2019 14:14

   Спори з нерухомості

    До господарського суду в інтересах клієнта юридичної компанії "Турій та Партнери" поданий позов про стягнення суми боргу в розмірі 97 000 гривень за Договором оренди нерухомого майна.

    Наш клієнт – юридична особа у 2018 році уклав Договір оренди нерухомого майна з додатками до нього, що є невід'ємною частиною Договору. Орендодавець передав на умовах платного користування нерухоме майно, загальною площею 150 кв. метрів.

    У відповідності до умов Договору оренди нерухомого майна підписання Акту прийому – передачі майна підтверджує початок користування орендованого майна. Сторонами були узгоджені умови Договору щодо орендної плати за місяць в розмірі 6000 гривень з ПДВ.

 

    Договором передбачений строк сплати орендної плати за місяць, а саме не пізніше 20 числа Місяця, що передує розрахунковому. Така оплата проводиться безготівковим шляхом, на розрахунковий розрахунок підприємства. Підписання Акту наданих послуг за Договором оренди повинно відбуватися в строк до 5 числа місяця, наступного за звітним.

    В разі невмотивованого не підписання Акту наданих послуг не відбувається звільнення останнього від підписання. До складу орендної плати у відповідності до умов Договору не включається відшкодування комунальних послуг, послуг зв’язку та надання доступу до мережі інтернет, послуг пов’язаних з утриманням та експлуатацією орендованого майна.

    Умовами Договору, за невиконання або неналежне виконання обов’язків сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України. За прострочку сплати орендної плати Орендар сплачує Орендодавцеві пеню в розмірі 0,5 %, але не більше ніж дві облікові ставки НБУ, що діє на момент оплати, від суми простроченого платежу за кожен день прострочки.

    В зв'язку з невиконанням умов договору в частині сплати орендної плати та комунальних послуг у Орендаря перед нашим клієнтом виникла заборгованість. Дана заборгованість підтверджена Актом звіряння сторін. Сума боргу за період з 01.01.2017 року по 30.07.2018 року складає близько 97 000 грн разом з 3% річних, інфляційними витратами та пенею. Правове обґрунтування поданого позову складається з наступного:

 

   У відповідності до статті 173 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

   Відповідно до статті 6 ГК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог даного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ч. 1 ст. 627 Цивільного кодексу України). В частині 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зазначено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

   Згідно до статті 629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами. У відповідності до статті 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

   Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

   Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

    Частиною 1 ст. 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

   Статтею 286 Господарського кодексу України встановлено, що орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі. У відповідності до ч. 7 ст. 193 Господарського кодексу України Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

   В частині 1 ст. 283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

   Згідно з ч. 6 ст. 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

   Частиною 1 ст. 762 Цивільного кодексу України передбачено, що за користування майном з наймодавця справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму

   Відповідно до ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язаний передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

   Частиною 5 ст. 762 Цивільного кодексу України визначено, що плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

 

 

   У відповідно до приписів статей 73, 74 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. В інтересах клієнта в позові були викладені позовні вимоги щодо стягнення заборгованості, 3% річних у розмірі, інфляційні втрати, пені в загальній сумі 97000 грн.

 

Турий и Партнеры

Юридические услуги, Адвокат Киев, Уголовный адвокат, Регистрация предприятий

Юридическая компания, работает на рынке правовых услуг Киева с 2010 года. Полный спектр юридических услуг, адвокатские услуги, кредитные споры с банками, уголовный адвокат. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Контакты

Юридическая компания "Турий и Партнеры" - полный перечень юридических услуг.

  01032, г. Киев, ул. Антоновича 51
  +38 (068) 707-74-73
  info@turii.com.ua

 


Поделиться:

Задать вопрос

Задать онлайн вопрос адвокату, юристу. Задайте вопрос и мы Вам перезвоним.