Телефон: +38 (068) 707-74-73            Email: info@turii.com.ua

Стягнення боргу за Договором на виконання науково-дослідних робіт

Понедельник, 20 Май 2019 13:32

Стягнення боргу

 

Юристами нашої компанії, в інтересах клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю, до господарського суду подана позовна заява про стягнення боргу за Договором на виконання науково-дослідних робіт.

Предметом даного Договору передбачено надання науково-дослідних робіт з дослідження геолого-економічної переоцінки певних корисних копалин.

Договором передбачена послідовна оплата за надані послуги, що зазначається в календарному плані, що є додатком до Договору. Така послідовна оплата здійснюється в якості 100 відсоткового авансу згідно до календарного плану оплат.

Клієнтом, інтереси якого представляє наша компанія, в повному обсязі були виконані умови Договору в частині дослідження геолого-економічної переоцінки певних корисних копалин. Дана обставина підтверджується підписаними Актами здавання-приймання науково-дослідних робіт.

В свою чергу замовником наукових досліджень були порушені умови Договору в частині сплати за надані роботи, тобто роботи сплачені лише частково.

На підтвердження виникнення заборгованості сторонами Договору на виконання науково-дослідних робіт був підписаний Акт звіряння взаєморозрахунків.

Юристи компанії вивчивши обставини спірних правовідносин, проаналізувавши норми чинного законодавства, прийняли рішення про надання рекомендацій клієнтові щодо необхідності звернення за захистом порушених прав до господарського суду.

Норми чинного законодавства, що викладені у позові наступні.

 

 

У відповідності до ст. 892 ЦК України, За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт підрядник (виконавець) зобов'язується провести за завданням замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу та конструкторську документацію на нього, нову технологію тощо, а замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.

Договір може охоплювати весь цикл проведення наукових досліджень, розроблення та виготовлення зразків або його окремі етапи.

Порядок оплати, передання, приймання робіт регулюється статтею 894 ЦК України,

1. Виконавець зобов'язаний передати, а замовник прийняти та оплатити повністю завершені науково-дослідні або дослідно-конструкторські та технологічні роботи. Договором можуть бути передбачені прийняття та оплата окремих етапів робіт або інший спосіб оплати.

2. Плата за виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт та технологічних робіт, встановлена договором, може бути зменшена замовником залежно від фактично одержаних результатів порівняно з результатами, передбаченими договором, якщо це не залежало від замовника, а можливість такого зменшення та його межі були передбачені домовленістю сторін.

Обов’язок замовника зазначений у статті 898 ЦК України,

1.Замовник за договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт зобов'язаний:

1) видати виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

2) передати виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

3) прийняти виконані роботи та оплатити їх.

Фіксація факту здійснення господарської операції врегульована статтею 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. До первинних документів відноситься підписаний Замовником Акт здавання-приймання науково-дослідних робіт

 

 

Господарський суд, розглянувши дану справу про стягнення боргу за Договором на виконання науково-дослідних робіт ухвалив рішення, яким задовольнив  позовні вимоги, та стягнув борг з Замовника робіт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турий и Партнеры

Юридические услуги, Адвокат Киев, Уголовный адвокат, Регистрация предприятий

Юридическая компания, работает на рынке правовых услуг Киева с 2010 года. Полный спектр юридических услуг, адвокатские услуги, кредитные споры с банками, уголовный адвокат. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Контакты

Юридическая компания "Турий и Партнеры" - полный перечень юридических услуг.

  01032, г. Киев, ул. Антоновича 51
  +38 (068) 707-74-73
  info@turii.com.ua

 


Поделиться:

Задать вопрос

Задать онлайн вопрос адвокату, юристу. Задайте вопрос и мы Вам перезвоним.